Versterk je innovatieve vaardigheden!

Met de bedrijfsopleidingsprogramma’s onder leiding van innovatie- en ondernemerschapsexpert Jan Spruijt

Volledig Programma

Lengte: 10 modules

Fast-track Programma

Lengte: 5-8 modules

Kort Programma

Lengte: 2-4 modules


Na het voltooien van een training bij Innovative Dutch:

1

Kun je de paradox beheren van zowel het ontketenen als het benutten van creativiteit en ondernemersdenken binnen organisaties.

2

Kun je de mechanismen, systemen en processen begrijpen die ten grondslag liggen aan het commercialiseren van nieuwe en innovatieve oplossingen.

3

Kun je gebalanceerde beslissingen nemen met betrekking tot prioritering in het innovatieproces.

4

Begrijp je het belang van een cultuur van experimentatie en open samenwerking.

5

Kun je snel leren, zowel van teamleden, klanten als van jezelf.

6

Kun je omgaan met ambiguïteit in het innovatieproces, obstakels wegnemen, risico’s onderzoeken en zowel analyse als instinct gebruiken.

Pick & Mix Modules

En als er niets van jouw keuze is, creëren we iets nieuws voor jou!

Module 1

Business Model Innovatie

Deze sessie richt zich sterk op het creëren en vastleggen van waarde als onderdeel van het innovatieproces. We zullen diep ingaan op waardecreatiemodellen, zoals het Value Co-Creation Framework (Michel) en het Value Proposition Canvas (Osterwalder). Vervolgens leggen we een brug tussen waardecreatie en businessmodelinnovatie. We zullen leren hoe we innovatieve businessmodellen kunnen (her)ontwerpen, gebaseerd op het raamwerk zoals beschreven in “The Invincible Company” (Osterwalder).

Module 2

Open Innovatie

Tijdens deze module beginnen we met een focus op de rol van ‘vertrouwen’ bij het creëren van een cultuur voor innovatie, open samenwerking en collegialiteit (bijv. Laloux). Door een diepgaand begrip van het fenomeen vertrouwen in het bedrijfsleven, slaan we een brug naar verschillende vormen van open innovatie – met speciale aandacht voor open innovatie in het MKB (Chesbrough; Lee). We zullen de aard van ‘innovatiegedreven ondernemingen’ begrijpen in tegenstelling tot traditionele MKB-bedrijven (bijv. Murray) en mechanismen bespreken over hoe innovatiegedreven ondernemingen putten uit en samenwerken aan de verschillende elementen van zeer effectieve innovatie-ecosystemen.

Module 3

Responsible Innovation

In deze module verleggen we de focus naar de toekomst. Tijdens de workshop introduceren we een scenariokader dat ons helpt bij het signaleren van technologische trends en ‘rode vlaggen’ voor de toekomst (bijv. Van den Burgt). We nemen de tijd om ‘technologische verstoring’ te begrijpen, duiken in ‘de verspreiding van innovatie’ en hoe bedrijven kunnen reageren op voortdurend veranderende en onvoorspelbare markten. We introduceren een proces om de verantwoordelijkheid van innovatie te beoordelen – met als doel innovatieve oplossingen te ontwerpen die meer impact hebben.

Module 4

Innovatie Ecosysteem

Een introductie in de (Schumpeteriaanse) economie van innovatie, een beknopte geschiedenis van innovatie, innovatiesystemen en het democratiseren van innovatie.

Module 5

Innovatiemanagement

Een managementmodule die uitlegt hoe je organisaties ontwerpt op zo’n manier dat ze het zoeken naar mogelijkheden voor innovatie versnellen en de mogelijkheden benutten.

Module 6

Innovatie Methoden

Een gedetailleerde sessie over stage-gate funneling en alternatieve benaderingen om innovatieprocessen structureel aan te pakken.


Module 7

Creatief Denken

Omgaan met creatief leiderschap om dieper in te gaan op de vage voorkant van innovatie. We zullen verschillende creatieve denktools bespreken.

Module 8

Design Thinking

Uitleg over de rol van design in innovatie en zakelijke context. We zullen methoden behandelen voor gebruikersonderzoek, design thinking en agile werken.

Module 9

Ondernemerschap

Deze module tilt het businessmodelcanvas naar een hoger niveau. We introduceren het onderwerp corporate venturing en helpen je bij het mogelijk maken van corporate start-ups binnen jouw bedrijf.

Module 10

Innovatiestrategie

Het omgaan met strategie betekent omgaan met paradoxen. We zullen een breed scala aan paradoxen bespreken en praten over de rol van marketing in innovatie.

Download Informatiebrochure


  Refer Friends

  Wij Geven een Gratis E-Book Weg

  Nodig je vrienden uit voor Innovative Dutch en ontgrendel je gratis e-boek!
  e-Boek: Innographics: A Visual Guide To Innovation Management in de winkel voor €149

  Image 1 Image 2

  Rewards:

  Innographics: Hoofdstuk 1

   

  voor 1 REFERRAL

  ★★

  Innographics: Hoofdstuk 2 & 3

   

  voor 3 REFERRALS

  ★★★

  Innographics: Complete e-boek

   

  voor 10 REFERRALS